"Lalika" s.p.d. 21400 Bačka Palanka, Cara Lazara 171

Tel/Fax:
+381 (0)21 604 51 49
Mob:
+381 (0)63 771 87 63
E-mail:
lalika@lalika.info
Web:
www.lalika.info

Radno vreme:
07-16h
 Delatnost:
 - Proizvodnja sušara za žitarice različitih kapaciteta.
 - Sušare su direktne - indirektne, jednoprolazne ili dvoprolazne (odnosi se na topao    vazduh)
 - Takođe nudimo i prateću opremu: elevatore, puževe, prečistače, preklopke...
 - Radimo i servis postojećih sušara drugih proizvođača.
   
Skladišta 500-600 tona sa jednom, dve ili tri pregrade
 
          
Skladišta 1000-2000 tona sa dve, tri ili četiri pregrade
 
          
 
Skladišta 2000-3000 tona sa tri ili četiri pregrade
 
          
 
Sušare 2,5 i 10 tona/čas
            
Komandni pultevi za sušare i skladišta
            
Elevatori od 8-60 tona/čas sa razdelnikom
            
Redler do 50 tona na čas sa velikim bočnim otvorima sa strane
            
Puž i skladišta od 25-60 tona
            
Puž usipnog koša do 30 tona na čas
            
Konstrukcije razne (skladišta, šupe, nadstrešnice, mašinske kuće...)
              
Odbojna cev i rešetke usipnog koša
            
Ložišta na lako ulje, gas ili bio masu